Położenie kostki brukowej, ścieżki, drogi, alejki, oraz położenie kamienia, drogi dojazdowe, ścieżki, alejki, elewacji budynku

Remont placówki opiekuńczo wychowawczej w Nienadowej

Remont korytarzy szkolnych w LO w Dynowie ul. 1-go Maja

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie - adaptacja poddasza

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie - remont hallu, stołówki, siłowni i toalet

KRUPP Dynów

Piotr Krupa - właściciel

tel.: + 48 668 177 345

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mickiewicza 7

36-065 Dynów

tel/fax:  016 652 21 60

biuro@krupp.net.pl

www.krupp.net.pl

copyright © Krupp 2012